Om HJK Entreprenad

Vi i HJK Entreprenad arbetar systematiskt med arbetsmiljö och säkerhet. Sedan 2009 är vi medlemmar i STIB (Ställningsentreprenörernas branschorganisation). Företaget startades sommaren 2008. Sedan dess har vi haft kontinuerlig tillväxt och är idag 20-talet medarbetare. Vårt arbetsområde sträcker sig i hela ABC-län. Vi monterar idag allt från traditionella byggnadsställningar, skyltställningar, väderskydd, murarställningar och industriställningar etc. HJK Entreprenad arbetar inom ROT såväl som nyproduktion. Vi har idag kontoret och en depå i Gimo och ytterligare en depå i Uppsala för att vara nära våra kunder. Planerna är att flytta kontoret och Gimodepån till nyinköpt industrimark i Alunda. Bygget väntas stå klart våren 2017.

Speciella projekt vi utfört

Genom åren har vi haft många roliga och intressanta projekt.

Sandvik Coromant i Gimo

Mellan 2011 och 2013 byggde vi ställning för sprinklermontage i Sandviks lokaler. Ett enormt projekt där vi stundtals var 12 man dag som natt som flyttade ställningar.

Universitetsaulan i Uppsala

Under 2015 började vi resa ställning runt Universitetsaulan i Uppsala. Projektet är otroligt tidkrävande och ställningen står kvar fortfarande.

Humanistiska teatern i Uppsala

Under 2016 påbörjade vi tillsammans med NCC ett väldigt komplext projekt.